ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಶೋಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ ..photos by shekar ajekar

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More