ಅಜೆಕಾರು ಸಮೀಪದ ಶಿರ್ಲಾಲು ಅತಿಶಯ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.


Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More