ಡಾ.ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂಬಯಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು


Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More