ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು

Sanmana to Srimathi and Sri Sanjeeva Hegde dampathi, at Sri Ram Mandir Ajekar, on the event of Bhajana Mangalothsava, by GSB Yuva Vranda. present are - Ram mandir Precident Vittal Shenoy, B.Narasimha Kamath, Santhosh Hegde, Sathyendra Kini, Padmanabh Prabhu, Keerthan Hegde, Ramnath pai, Vittal Kamath, Ravikanth Malya, Lakshmikanth Kamath, Pradeep Shenoy, Sudheendra Pai, Sandeep Shenoy,

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More